Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

1. Rejestr wydanych kart rowerowych
2. Rejestr korespondencji
3. Rejestr kontroli (książka kontroli)
4. Baza danych Systemu Informacji Oświatowej
5. Rejestr zaświadczeń nauczycieli którzy otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego
6. Rejestr Zarządzeń Dyrektora szkoły
7. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
8. Rejestr wydanych świadectw ukończenia gimnazjum
9. Rejestr wydanych legitymacji służbowych
10. Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
11. Rejestr wypadków uczniowskich
12. Rejestr wypadków przy pracy
13. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
14. Ewidencja dzieci
15. Księga uczniów
16. Ewidencja druków ścisłego zarachowania – czeki
17. Ewidencja uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
18. Ewidencja uczniów po badaniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
19. Ewidencja uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne
20. Ewidencja czasu pracy
21. Ewidencja majątku – księgi inwentarzowe
22. Rejestr delegacji
23. Ewidencja zwolnień lekarskich
24. Rejestr upoważnień
25. Rejestr faktur
26. Rejestr wyjść służbowych
27. Rejestr świadectw

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWA ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>